Waarom je doet zoals je doet

We zijn allemaal geboren in een familie en daar al dan niet opgegroeid. Een familie met zijn eigen historie, gewoonten en gebruiken en regels over wat wel en wat niet moet. Misschien zijn er familiegeheimen waarover je als kind hebt gehoord of zij er familieleden die buiten beeld zijn geraakt, om welke reden dan ook.

Een familie die warm en liefdevol is geweest of een familie waar de liefde moeilijk haar weg vond en waar het als kind niet veilig en warm was. En alles wat daar tussen in zit.

Binnen jouw familie heb je geleerd hoe je jouw leven moest vormgeven. Heb je je vanaf de dag van jouw geboorte aangepast omdat je als kind volledig afhankelijk was van jouw ouders en al snel doorhad hoe je deze zorg moest krijgen. Door extra lief te doen, door boos te doen, door te manipuleren.

En zo heb je als kind gedrag aangeleerd dat in jouw huidige bestaan misschien erg in de weg zit. Nu merk je dat door jezelf weg te cijferen en lief te doen, dat je nog steeds niet gezien wordt. Of door boos te doen, dat mensen zich van jou afkeren. Of door zaken naar jouw hand te willen zetten, dat mensen jou niet vertrouwen.

Misschien heb je wel eens van iemand gehoord ‘zo ben ik nu eenmaal, wen er maar aan’ of misschien is dat iets wat je ook over  jouzelf zegt.

Vaak wordt zoiets gezegd in situaties waarin iemand wordt aangesproken op zijn gedrag en hij of zij daar niet goed mee weet om te gaan en als ‘verdediging’ deze zin op werpt en daarmee het gedrag vergoeilijkt.

Maar is het wel waar? Is het echt zo dat je ‘nu eenmaal zo bent’ en om die reden altijd doet zoals je doet?

Nee, gedrag wat je nu laat zien is vroeger aangeleerd en kan vervangen worden door nieuw, meer constructief gedrag. Je hebt altijd een keuze om iets wel of niet te doen, maar vaak zijn we ons niet bewust van de dingen die wij doen en vervallen we steeds in bepaalde gedragspatronen.

Wij helpen je om het ontstaan van jouw -niet functionele – gedragspatronen te ontdekken, om inzichten te krijgen over waarom je bepaald gedrag toont, en zoeken samen met jou naar manieren om dit oude gedrag achter je te laten en te vervangen voor nieuw gedrag. Zodat jij jouw leven in VRIJHEID kan leven. Verlost van belemmerende overtuigingen, oordelen en in staat om authentieke keuzes te maken.

Wil je persoonlijk advies over een workshop, training of coaching, neem dan contact op via info@bureaualles.nl